Awards

 

Time

Name

type

The winner

Attach to

2012

The high performance asphalt pavement: new material and preparation technology

State Technological Invention Award: second prize

Dongwei Cao; Shifeng Wang; Qingquan Liu; Guoqing Wang; Guoji Tang; Zhifeng Yang

The traffic department of Transportation Highway Research Institute, SJTU

2012

Chemistry

Ho Leung Ho Lee Foundation for scientific and Technological Progress Award

Yongming Zhang

SJTU. Dongyue Group

2011

Perfluorinated ion exchange material: preparation technology and its application

State Technological Invention Award: second prize

Yongming Zhang; Zihong Gao; Jing Wang;Junke Tang; Jianhong Zhang; Heng Zhang

SJTU

2011

Chemistry

Ho Leung Ho Lee Foundation for scientific and Technological Progress Award

Deyue Yan

SJTU

2011

fluorine-contained function material;

China petroleum and Chemical Industry Association Award of progress of science and technology: second price

Yongming Zhang; Hong Li; Heng Zhang;Jinhui Lu;Chongzhi Fu

SJTU

2010

Stability of high performance polymer modified asphalt production technology

Shanghai sci.& Tech. Progress Award (2nd Prize )

Yong Zhang, Shifeng Wang,Yinci Zhang, Yutang Zhu,Xinzhong Chen, Guangtao Gao, Chunfa Ouyang, Honglei Zhang

SJTU

2010

fluorine-contained function material;

China petroleum and Chemical Industry Association Excellent Publication Award 1st price

Yongming Zhang; Hong Li; Heng Zhang;Jinhui Lu;Chongzhi Fu

SJTU

2010

Natural polysaccharide high value and resource comprehensive utilization technology and Application

science and Technology Award Chinese Association of resources comprehensive utilization

(1st Prize)

Ajun Wan, Shikui Wang, Huili Li, Chunlin Hou, Zhimin Zhang, Qun Gao, Changzheng Wei, Yan Sun, Lixia Jiang, Weiping Liu, Wenbin Wang, Xuefang Hu, Wen Xiao, Yuxia Kou, Shuqin Chen

SJTU, Planning design and Research Institute of the Ministry of Agriculture, Shanghai Changzheng Hospital, Shenzhen walkover Biological Engineering Co Ltd, et al.

2009

Control the hyperbranched polymer preparation and self assembly

State Natural Science Award(2nd Prize)

Deyue Yan, Yongfeng Zhou, Chao Gao, Xinyuan Zhu, Zhiping Zhu

SJTU

2007

Control the hyperbranched polymer preparation and self assembly

Shanghai sci.& Tech. Progress Award (1st   Prize )

Deyue Yan,

SJTU

2005

Study on inorganic / polyimide nano composite material

Shanghai sci.& Tech. Progress Award (2nd  Prize )

Jie Yin,Zikang Zhu, Zhumei Liang,Yong Yang, Junchao Huang

SJTU

2005

Study on laser surface micro patterned polymer and its application

Shanghai sci.& Tech. Progress Award (3rd   Prize )

Qinghua LU, Zongguang Wang, Mei Li, Xuemin Lu, Bangshang Zhu

SJTU

2005

Study on the chemical synthesis process and structure properties of energy materials

Shanghai sci.& Tech. Progress Award (3rd   Prize )

Zifeng Ma,Xiaozhen Liao, Qizhong Jiang,Xianxia Yuan,Weiming Lin

SJTU

2002

Solid silane crosslinked polyethylene

Shanghai sci.& Tech. Progress Award (3rd   Prize )

Pingkai Jiang,Shoutai Wang,Yan Zhou,Zongguang Wang,Xiaozhen Tang, Zhimin liu

SJTU

2001

Clinical efficacy and relevant pharmaceutical research peanut foliage preparation in the treatment of insomnia

Shanghai sci.& Tech. Progress Award (3rd   Prize )

Qiaochu Wang, Chuanyu Pang, Shangjian Du,Ming Shi, Jian Xu,Xiaofeng Zhang, Hong Xu

Shanghai Hospital of Traditional Chinese Medicine,  Shanghai: MedicalSchoolfor Workers and Staff,SJTU, Shanghai City Museum of Chinese medicine literature

2001

Low metal brake lining used in high-end car

Engineering excellence research project ofShanghaiCity(3rd Prize)

Guixi Xiao,Jianyao Xue,

Xian Hua Automotive Materials Development Co., Ltd.SJTU

2000

Research on Application of photoelectric functional polyimide materials

Shanghai sci.& Tech. Progress Award (2nd  Prize )

Zongguang Wang, Qinghua Lu, Jie Yin,Zikang Zhu, Anji You, Limin Sun, Hongjie Xu

SJTU

2000

Hyperoxide contains Fluorine acyl and its derivative contains Fluorine and nitrogen oxygen free radica

chemistry

Shanghai sci.& Tech. Progress Award (3rd   Prize )

Chengxue Zhao,Haiying He,Yanling Qu,Yiyuan Peng, Xiling Jiang

SJTU,InstituteofShanghaiOrganic Chemistry

1999

kinetics model in polymerization

State Natural Science Award(4th  Prize)

Deyue Yan,

SJTU

1999

Research on high performance and functional polymer materials in general

Shanghai sci.& Tech. Progress Award (3rd   Prize )

Xiaozhen Tang,Yinpei Luo,Xinling Wang,WAntang Zhu

SJTU

1998

kinetics model in polymerization

Shanghai sci.& Tech. Progress Award (1st    Prize )

Deyue Yan

SJTU